Hot dog w stylu nowojorskim

6 porcji

35 minut

łatwe

2 łyż­ki ole­ju
1 śred­nia żół­ta cebu­la, drob­no posie­ka­na
1/4 łyżecz­ki gru­bej soli
1 ząbek czosn­ku, posie­ka­ny
1 łyż­ka kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go
2 łyż­ki octu z czer­wo­ne­go wina
1/2 łyżecz­ki sri­ra­cha 
1 łyżecz­ka cukru pudru
6 paró­wek
6 bułe­czek do hot dogów
ostra musz­tar­da do poda­nia
spo­ra garść kieł­ków bro­ku­łu

Roz­grzej olej w małym ron­del­ku na śred­nim ogniu. Gdy olej zacznie migo­tać, dodaj cebu­lę. Smaż od cza­su, do cza­su mie­sza­jąc, do mięk­ko­ści i zło­ci­ste­go kolo­ru. Powin­no to zająć oko­ło 8–10 minut. Dodaj czo­snek i kon­ty­nu­uj goto­wa­nie jesz­cze 1 minu­tę. Wymie­szaj z kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym, octem z czer­wo­ne­go wina, ostrym sri­ra­cha, cukrem i 1/2 szklan­ki wody. Dopro­wadź do wrze­nia, zmniejsz ogień i powo­li gotuj, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie gęsta i błysz­czą­ca.

Wybierz gar­nek, w któ­rym bez pro­ble­mu zmie­ścisz parów­ki i zago­tuj w nim wodę. Dodaj hot dogi, zmniejsz tem­pe­ra­tu­rę, utrzy­mu­jąc wodę na wol­nym ogniu i pod­grze­waj przez co naj­mniej 10 minut lub do momen­tu poda­nia.

Wyłóż kosz do goto­wa­nia na parze trze­ma war­stwa­mi gazy i włóż do garn­ka z wrzą­cą wodą. Umieść bułecz­ki z hot doga­mi na gazie, przy­kryj gar­nek i pozo­staw je tam na 2 minu­ty.

Skła­da­nie: Umieść hot dogi w bułecz­kach, posyp cebu­lą, dodaj ostrą musz­tar­dę (opcjo­nal­nie kiszo­ną kapu­stą) keczup i nie­co kieł­ków aby prze­my­cić zdro­wych wita­min i chrup­ko­ści.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content