Pikantna sałatka z ciecierzycy i świeżych warzyw

4 porcje

25 minut

łatwe

pusz­ka cie­cie­rzy­cy
2 małe ogór­ki 
2 duże pomi­do­ry 
240 g rzod­kie­wek 
1 czer­wo­na papry­ka, pozba­wio­na pestek 
mała czer­wo­na cebu­la
garść liści kolen­dry z łodyż­ka­mi, gru­bo posie­ka­nych 
garść gru­bo posie­ka­nej natki pie­trusz­ki 
90 ml oli­wy 
otar­ta skór­ka z 1 cytry­ny 
2 łyż­ki soku z cytry­ny 
12 łyżek octu sher­ry 
1 ząbek czosn­ku, prze­ci­śnię­ty przez pra­skę 
1 łyżecz­ka drob­ne­go cukru do wypie­ków 
1 łyżecz­ka mie­lo­ne­go kar­da­mo­nu 1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go zie­la angiel­skie­go 
1 łyżecz­ka mie­lo­ne­go kumi­nu 
jogurt grec­ki (według uzna­nia)
garść kieł­ków rzodkiewki

Cie­cie­rzy­cę odcedź na sit­ku. Pokrój ogór­ki, pomi­do­ry, rzod­kiew­ki i papry­kę w nie­wiel­ką kost­kę. Cebu­lę posie­kaj w drob­ną, kost­kę. Wymie­szaj razem wszyst­kie skład­ni­ki sałat­ki, doda­jąc kolen­drę i pietruszkę. 

W sło­iku lub innym zakrę­ca­nym pojem­ni­ku wymie­szaj dobrze 75 ml oli­wy, sok i skór­kę z cytry­ny, ocet, czo­snek i cukier. Dopraw dres­sing solą i pie­przem, polej nim sałat­kę i lek­ko wymie­szaj. Wysyp na pół­mi­sek kar­da­mon, zie­le angiel­skie, kumin i 4 łyżecz­ki soli. Do tej aro­ma­tycz­nej mie­szan­ki dorzu­caj stop­nio­wo ugo­to­wa­ną cie­cie­rzy­cę, by przy­pra­wy dobrze pokry­ły wszyst­kie ziarna.

Roz­grzej pozo­sta­łą oli­wę na patel­ni na śred­nim ogniu i pod­smaż lek­ko cie­cie­rzy­cę 2–3 minu­ty, deli­kat­nie potrzą­sa­jąc patel­nią, żeby ziar­na usma­ży­ły się rów­no­mier­nie i nie przy­war­ły do patel­ni. Odstaw cie­cie­rzy­cę z ognia i przy­kryj, żeby utrzy­ma­ła tem­pe­ra­tu­rę. Podziel sałat­kę mię­dzy czte­ry tale­rze, aran­żu­jąc ją tak, by zacho­wa­ła kształt koła. 

Na warzy­wa roz­łóż kieł­ki rzod­kiew­ki, by doda­ły wię­cej świe­żo­ści i chrup­ko­ści, a na sam śro­dek nałóż cie­płą, pikant­ną cie­cie­rzy­cę. Jeśli chcesz, żeby sałat­ka była bar­dziej śmie­tan­ko­wa, możesz ude­ko­ro­wać ją grec­kim jogurtem.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content