Pikantna sałatka z ciecierzycy i świeżych warzyw

4 porcje

25 minut

łatwe

pusz­ka cie­cie­rzy­cy
2 małe ogór­ki 
2 duże pomi­do­ry 
240 g rzod­kie­wek 
1 czer­wo­na papry­ka, pozba­wio­na pestek 
mała czer­wo­na cebu­la
garść liści kolen­dry z łodyż­ka­mi, gru­bo posie­ka­nych 
garść gru­bo posie­ka­nej natki pie­trusz­ki 
90 ml oli­wy 
otar­ta skór­ka z 1 cytry­ny 
2 łyż­ki soku z cytry­ny 
12 łyżek octu sher­ry 
1 ząbek czosn­ku, prze­ci­śnię­ty przez pra­skę 
1 łyżecz­ka drob­ne­go cukru do wypie­ków 
1 łyżecz­ka mie­lo­ne­go kar­da­mo­nu 1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go zie­la angiel­skie­go 
1 łyżecz­ka mie­lo­ne­go kumi­nu 
jogurt grec­ki (według uzna­nia)
garść kieł­ków rzod­kiew­ki

Cie­cie­rzy­cę odcedź na sit­ku. Pokrój ogór­ki, pomi­do­ry, rzod­kiew­ki i papry­kę w nie­wiel­ką kost­kę. Cebu­lę posie­kaj w drob­ną, kost­kę. Wymie­szaj razem wszyst­kie skład­ni­ki sałat­ki, doda­jąc kolen­drę i pie­trusz­kę.

W sło­iku lub innym zakrę­ca­nym pojem­ni­ku wymie­szaj dobrze 75 ml oli­wy, sok i skór­kę z cytry­ny, ocet, czo­snek i cukier. Dopraw dres­sing solą i pie­przem, polej nim sałat­kę i lek­ko wymie­szaj. Wysyp na pół­mi­sek kar­da­mon, zie­le angiel­skie, kumin i 4 łyżecz­ki soli. Do tej aro­ma­tycz­nej mie­szan­ki dorzu­caj stop­nio­wo ugo­to­wa­ną cie­cie­rzy­cę, by przy­pra­wy dobrze pokry­ły wszyst­kie ziar­na.

Roz­grzej pozo­sta­łą oli­wę na patel­ni na śred­nim ogniu i pod­smaż lek­ko cie­cie­rzy­cę 2–3 minu­ty, deli­kat­nie potrzą­sa­jąc patel­nią, żeby ziar­na usma­ży­ły się rów­no­mier­nie i nie przy­war­ły do patel­ni. Odstaw cie­cie­rzy­cę z ognia i przy­kryj, żeby utrzy­ma­ła tem­pe­ra­tu­rę. Podziel sałat­kę mię­dzy czte­ry tale­rze, aran­żu­jąc ją tak, by zacho­wa­ła kształt koła.

Na warzy­wa roz­łóż kieł­ki rzod­kiew­ki, by doda­ły wię­cej świe­żo­ści i chrup­ko­ści, a na sam śro­dek nałóż cie­płą, pikant­ną cie­cie­rzy­cę. Jeśli chcesz, żeby sałat­ka była bar­dziej śmie­tan­ko­wa, możesz ude­ko­ro­wać ją grec­kim jogur­tem.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content