Grillowane pomidory z imbirem, chili i czosnkiem

4 porcje

25 minut

łatwe

75 ml oli­wy
3–4 łagod­ne czer­wo­ne chi­li, pokro­jo­ne w pla­ster­ki — (zostaw pest­ki, jeśli lubisz ostre sma­ki)
8 ząb­ków czosn­ku, pokro­jo­nych w cien­kie pla­ster­ki
4 cm imbi­ru, pokro­jo­ne­go w cien­kie paski
Łody­gi kolen­dry (pokro­jo­ne na kawał­ki dłu­go­ści 4 cm)
Kil­ka liści kolen­dry do przy­bra­nia
1 kg doj­rza­łych pomi­do­rów (4 sztu­ki), pokro­jo­nych w pla­stry gru­bo­ści 1 cm
1½ łyżecz­ki nasion czar­nej gor­czy­cy, lek­ko upra­żo­nych
sól mor­ska w płat­kach i czar­ny pieprz

Moc­no roz­grzej grill w pie­kar­ni­ku.

Wlej oli­wę do ron­dla i roz­grzej na śred­nim ogniu. Wrzuć chi­li, czo­snek oraz imbir i smaż 5 minut, czę­sto mie­sza­jąc, aż czo­snek zacznie się rumie­nić. Dodaj łody­gi kolen­dry i smaż 2–3 minu­ty, aż czo­snek zmie­ni kolor na zło­ty, a chi­li zacznie pach­nieć. Prze­łóż aro­ma­tycz­ne dodat­ki na talerz łyż­ką cedza­ko­wą (żeby oli­wa zosta­ła w ron­dlu) i odstaw na bok.

Roz­łóż pla­stry pomi­do­rów na bla­sze o wymia­rach 30 × 40 cm, tak by na sie­bie nie zacho­dzi­ły. Posma­ruj 2 łyż­ka­mi oli­wy z ron­dla, posyp solą w płat­kach oraz spo­rą ilo­ścią pie­przu. Wstaw bla­chę do pie­kar­ni­ka oko­ło 5 cm poni­żej gril­la i piecz 10–20 minut, dopó­ki pomi­do­ry nie zaczną ciem­nieć. Wyj­mij z pie­kar­ni­ka, polej pozo­sta­łą oli­wą, posyp aro­ma­tycz­ny­mi dodat­ka­mi i odstaw na 10 minut.

Podaj pomi­do­ry pro­sto z bla­chy lub prze­łóż na duży pół­mi­sek, tak by pla­stry tro­chę na sie­bie zacho­dzi­ły. Posyp liść­mi kolen­dry oraz gor­czy­cą, polej oli­wą i soka­mi z bla­chy.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content