Ziemniaki w mundurkach z jajkiem i tuńczykiem

4 porcje

1,5 godziny

łatwe

4 duże ziem­nia­ki do pie­cze­nia
1 łyż­ka oli­wy i tro­chę do poda­nia
4 jaj­ka, ugo­to­wa­ne na pół­mięk­ko (6 minut), prze­płu­ka­ne zim­ną wodą
sól mor­ska w płat­kach

Skład­ni­ki sos:
5 łyżek majo­ne­zu
3 łyż­ki soku z cytry­ny
25 g natki pie­trusz­ki
120 g dobre­go tuń­czy­ka w ole­ju odsą­czo­ne­go
20 g małych kapa­rów
2 file­ty ancho­is w ole­ju
1 ząbek czosn­ku, zmiaż­dżo­ny
180 ml oli­wy

To połą­cze­nie dwóch naj­prost­szych, krze­pią­cych dań: pie­czo­nych ziem­nia­ków i jajek. Jeśli chcesz, by było jesz­cze bar­dziej sycą­ce, dodaj do sosu wię­cej tuń­czy­ka. Sos ton­na­to moż­na zro­bić dzień wcze­śniej i prze­cho­wać w lodów­ce.

To danie jest prze-py-szne!Roz­grzej pie­kar­nik do 220°C z ter­mo­obie­giem.Roz­łóż ziem­nia­ki na bla­sze, skrop oli­wą, posól i piecz 50–55 minut, aż skór­ka będzie chru­pią­ca, a śro­dek mięk­ki. Wyj­mij z pie­kar­ni­ka i odstaw na bok.Gdy ziem­nia­ki się pie­ką, zrób sos.

Umieść w malak­se­rze majo­nez, sok z cytry­ny, natkę pie­trusz­ki, tuń­czy­ka, ancho­is, poło­wę kapa­rów i czo­snek. Zmik­suj przez minu­tę na nie­zbyt gład­ką pastę, zdej­mu­jąc ją łopat­ką ze ścia­nek. Nie wyłą­cza­jąc malak­se­ra, powo­li dolej oli­wę rów­nym stru­mie­niem, aż sos będzie miał kon­sy­sten­cję rzad­kie­go majo­ne­zu.

Odstaw na bok. Pona­ci­naj ziem­nia­ki, żeby je pra­wie (ale nie cał­kiem) prze­kro­ić na pół. Deli­kat­nie ści­śnij, by miąższ tro­chę się roz­luź­nił i posyp każ­de­go ziem­nia­ka szczyp­tą soli. Polej sosem, a na wierz­chu połóż prze­kro­jo­ne na pół jaj­ko, tak by żółt­ko wpły­nę­ło do sosu.

Posyp pozo­sta­łą natką, kapa­ra­mi i kieł­ka­mi rzod­kiew­ki, któ­re doda­dzą daniu dodat­ko­wej struk­tu­ry, świe­żo­ści oraz nie­co ostroż­no­ści. Na koniec skrop oli­wą i podaj.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content