Kuchnia Jerozolimy. Tradycyjne Kofty

6 porcje

45 minut

ŚREDNI

150 g jasnej pasty tahi­ni 
5 łyżek soku z cytry­ny 
120 ml wody 
1 śred­niej wiel­ko­ści ząbek czosn­ku prze­ci­śnię­ty przez pra­skę 
2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
50 g nie­so­lo­ne­go masła
słod­ka papry­ka
słod­ka papry­ka, do oprószenia 

KOFTY:
400 g mie­lo­nej jagnię­ci­ny, mie­lo­nej cie­lę­ci­ny lub woło­wi­ny 
1 mała cebu­la (ok. 150 g), drob­no posie­ka­na
2 duże ząb­ki czosn­ku prze­ci­śnię­te przez pra­skę 
50 g pra­żo­nych, gru­bo posie­ka­nych orze­chów pinio­wych i tro­chę całych do przy­bra­nia 
30 g posie­ka­nej natki pie­trusz­ki i tro­chę do przy­bra­nia 
1 duża, nie­zbyt ostra chi­li bez nasion, drob­no posie­ka­na 
1,5 łyżecz­ki cyna­mo­nu 
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go zie­la angiel­skie­go 
3/4 łyżecz­ki star­tej gał­ki musz­ka­to­ło­wej
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go czar­ne­go pie­przu
1,5 łyżecz­ki soli

Włóż wszyst­kie skład­ni­ki na kofty do miski i sta­ran­nie wymie­szaj ręka­mi. Ufor­muj z masy mini­tor­pe­dy o dłu­go­ści mniej wię­cej 8 cm (oko­ło 60 g każ­da). Wyrób, a następ­nie dobrze ści­śnij kofty, żeby nie roz­pa­dły się i zacho­wa­ły kształt. Ułóż je na pół­mi­sku i wstaw do lodów­ki aż do momen­tu pieczenia. 

Suro­we kofty możesz prze­cho­wy­wać nie dłu­żej niż jeden dzień. 

Roz­grzej pie­kar­nik do 220°C z ter­mo­obie­giem. W śred­niej misce wymie­szaj pastę tahi­ni, sok z cytry­ny, wodę, czo­snek i 4 łyżecz­ki soli. Sos powi­nien mieć kon­sy­sten­cję nie­co bar­dziej płyn­ną od mio­du. Jeśli trze­ba, dodaj jed­ną lub dwie łyż­ki wody. Roz­grzej olej sło­necz­ni­ko­wy na dużej patel­ni i usmaż kofty na sil­nym ogniu. Naj­le­piej zrób to par­tia­mi, żeby się nie poskle­ja­ły. Obsmaż je z każ­dej stro­ny na zło­to­brą­zo­wo, mniej wię­cej po 6 minut na par­tię. Powin­ny być śred­nio wysmażone, 

Prze­łóż kofty z patel­ni na bla­chę do pie­cze­nia. Jeśli chcesz podać je śred­nio albo dobrze wysma­żo­ne, wstaw bla­chę do pie­kar­ni­ka na 2–4 minu­ty. Wlej sos tahi­ni na bla­chę z kofta­mi, tak by pokrył dno. Jeśli chcesz, możesz też polać nim kofty, ale zostaw część mię­sa bez sosu. Włóż bla­chę do pie­kar­ni­ka jesz­cze na minu­tę lub dwie, żeby lek­ko pod­grzać sos. Jeśli uży­wasz masła, stop je w małym ron­del­ku i pozwól mu się odro­bi­nę zru­mie­nić, ale uwa­żaj, żeby się nie przypaliło. 

Zaraz po wyję­ciu z pie­kar­ni­ka polej mię­so sto­pio­nym masłem. Posyp orze­cha­mi pinio­wy­mi i pie­trusz­ką, a na koniec odro­bi­ną papry­ki. Poda­waj od razu.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content