Faszerowane papryki

4 porcje

30 minut

ŁATWY

8 śred­nich podłuż­nych papryk
1 duży pomi­dor, gru­bo posie­ka­ny (170 g)
2 śred­nie cebu­le, gru­bo posie­ka­ne (250 g)
ok. 500 ml bulio­nu warzywnego 

Farsz:
140 g ryżu Basma­ti
1,5 mie­szan­ki przy­praw baha­rat
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go kar­da­mo­nu
2 łyż­ki oli­wy
1 duża cebu­la, drob­no posie­ka­na (200 g)
400 g mie­lo­ne­go mię­sa
2,5 łyż­ki posie­ka­nej natki pie­trusz­ki
2 łyż­ki posie­ka­ne­go koper­ku
1,5 łyż­ki suszo­nej mię­ty
1,5 łyżecz­ki cukru
sól i pieprz

Zacznij od far­szu. Wrzuć ryż do ron­dla i zalej lek­ko oso­lo­ną wodą. Dopro­wadź do wrze­nia i gotuj przez 4 minu­ty. Odcedź, zahar­tuj pod zim­ną wodą i odstaw na bok. Pod­smaż przy­pra­wy na suchej patel­ni. Dodaj oli­wę i cebu­lę, smaż oko­ło 7 minut, czę­sto mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie mięk­ka. Prze­łóż tę mie­szan­kę do dużej miski razem z ryżem, mię­sem, zio­ła­mi, cukrem i 1 łyżecz­ką soli. Wymie­szaj wszyst­ko dokładnie. 

Małym noży­kiem, zaczy­na­jąc od koń­ca z szy­puł­ką, roze­tnij papry­ki wzdłuż, two­rząc dłu­gi otwór. Nie odci­naj szy­puł­ki. Sta­ra­jąc się nie roz­chy­lać zbyt­nio papryk, usuń nasio­na i nafa­sze­ruj je przy­go­to­wa­nym nadzieniem.

Wrzuć posie­ka­ne pomi­do­ry i cebu­lę na dużą patel­nię, do któ­rej będziesz prze­kła­dać papry­ki. Ułóż je jed­na przy dru­giej i wlej tyle bulio­nu, żeby przy­krył je z cen­ty­me­tro­wym zapa­sem. Dopraw ½ łyżecz­ki soli i czar­nym pieprzem. 

Przy­kryj patel­nię pokryw­ką i duś na bar­dzo małym ogniu przez godzi­nę. Bar­dzo waż­ne, żeby nadzie­nie dobrze się ugo­to­wa­ło, pokryw­ka musi więc przy­le­gać napraw­dę szczelnie. 

Od cza­su do cza­su upew­nij się, że na dnie patel­ni jest wciąż wystar­cza­ją­co dużo pły­nu. Poda­waj papry­ki cie­płe (ale nie gorą­ce) albo w tem­pe­ra­tu­rze pokojowej.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content