Zupa Caprese

4 porcje

40 minut

ŁATWY

1 głów­ka czosn­ku
1 kg doj­rza­łych pomi­do­rów
oli­wa 
4 suszo­ne pomi­do­ry 
1 łyż­ka brą­zo­we­go cukru
garść liści bazy­lii 
1½ łyż­ki czer­wo­ne­go octu win­ne­go
4 krom­ki chle­ba na zakwa­sie
2 x 125 g kulek moz­za­rel­li
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka
sól i pieprz

Roz­grzej pie­kar­nik do 200ºC. Prze­krój czo­snek na pół i umieść w dużej bryt­fan­nie wraz z pomi­do­ra­mi. Dopraw solą, pie­przem oraz polej spo­rą ilo­ścią oli­wy i piecz w pie­kar­ni­ku przez 25 minut lub do momen­tu, aż pomi­do­ry pęk­ną. Po upie­cze­niu zostaw je do osty­gnię­cia.

Wyci­śnij pie­czo­ny czo­snek ze skór­ki i włóż do blen­de­ra z pie­czo­ny­mi i suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi. Dopraw cukrem, bazy­lią, octem i 1 łyż­ką oli­wy. Blen­duj całość do gład­ko­ści, a następ­nie odłóż na bok, aby osią­gnę­ło tem­pe­ra­tu­rę poko­jo­wą. Roz­grzej na patel­ni nie­co oli­wy i usmaż z obu stron krom­ki chle­ba.Poda­waj zupę w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej z poło­wą roz­dar­tej kul­ki moz­za­rel­li pośrod­ku tale­rza. Zwieńcz całość kieł­ka­mi sło­necz­ni­ka, świe­żym czar­nym pie­przem i mżaw­ką oli­wy, z chle­bem na boku do macza­nia.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content