Proste letnie spaghetti

3 porcje

30 minut

ŁATWY

500 g mie­sza­nych czer­wo­nych i żół­tych pomi­do­rów cher­ry
150 g czar­nych oli­wek
1 ząbek czosn­ku
czer­wo­ny ocet win­ny
kil­ka gałą­zek świe­żej bazy­lii cytry­no­wej
2 gałąz­ki świe­że­go ore­ga­no
duża garść kieł­ków
oli­wa 
400 g spa­ghet­ti lub lin­gu­ine

Klu­czo­we w tym daniu jest aby przy­go­to­wać je szyb­ko i zna­leźć dobrej jako­ści skład­ni­ki. Prze­krój małe pomi­dor­ki na pół, prze­łóż je do dużej miski lek­ko roz­gnieść dłoń­mi i wymie­szaj z oli­wą. Obierz i drob­no posie­kaj czo­snek i dodaj do pomi­do­rów wraz z 1 łyż­ką octu. Zbierz list­ki bazy­lii oraz ore­ga­no zalej 10 łyż­ka­mi oli­wy. Pozo­staw na 10 minut, aby oli­wa prze­szła zio­ła­mi.

Gotuj maka­ron w oso­lo­nej wrzą­cej wodzie zgod­nie z instruk­cją na opa­ko­wa­niu. Odcedź i  wrzuć pomi­do­ry, oli­wę z zio­ła­mi i dopraw do sma­ku solą oraz pie­przem. Całość wykończ spo­rą ilo­ścią kieł­ków bro­ku­ła, aby nabra­ło dodat­ko­wej struk­tu­ry oraz ostro­ści. Wymie­szaj i poda­waj. Danie jest banal­nie pro­ste ale w tym tkwi jego naj­więk­szy urok. Ide­al­ne na let­nie upa­ły. Smacz­ne­go.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content