Taco z wołowiną

6 porcji

60 minut

ŁATWY

1 cebu­la
1 czer­wo­na papry­ka
1 zie­lo­na papry­ka
oli­wa
2 ząb­ki czosn­ku
1 szczyp­ta papry­ki
1½ łyżecz­ki kmin­ku
500 g dobrej jako­ści mie­lo­nej woło­wi­ny
250 ml bulio­nu woło­we­go
12 kuku­ry­dzia­nych łupin taco

SALSA
2 doj­rza­łe pomi­do­ry
1 cebu­la dym­ka
3 gałąz­ki świe­żej kolen­dry
limon­ka

GUACAMOLE
2 doj­rza­łe awo­ka­do
½ limon­ki
2 łyż­ki sto­ło­we crème fra­îche
sól i pieprz

duża garść kieł­ków rzod­kiew­ki

Cebu­lę oraz papry­kę oczyść i pokrój w kost­kę. Usmaż je razem na nie­wiel­kiej ilo­ści oli­wy. Wystar­czy by zmię­kły. Następ­nie, obierz, drob­no pokrój i dodaj czo­snek wraz z papry­ką w prosz­ku i kmin­kiem i gotuj przez 1–2 minu­ty. Dodaj woło­wi­nę i mie­szaj, aż się zru­mie­ni.
Wlej wywar, przy­kryj i gotuj przez oko­ło 45 minut, aż farsz zre­du­ku­je się i nabie­rze peł­ni sma­ku.

Roz­grzej pie­kar­nik do 180ºC.W przy­pad­ku sal­sy wystar­czy jedy­nie z grub­sza posie­kać pomi­do­ry i liście kolen­dry, a cebu­lę dym­kę wraz ze szczy­pior­kiem drob­no pokro­ić.

Następ­nie zbierz razem liście kolen­dry i z grub­sza je posie­kaj. Połącz z sokiem z limon­ki i dopraw do sma­ku i wymie­szaj.Jeśli cho­dzi o guaca­mo­le to jego przy­go­to­wa­nie jest bar­dzo pro­ste i szyb­kie: wyj­mij awo­ka­do z łupi­ny i roz­gnieć widel­cem. Wci­śnij w nie sok z poło­wy limon­ki, dodaj crème fra­îche, dopraw i deli­kat­nie wymie­szaj.

Roz­łóż łupi­ny taco na bla­sze do pie­cze­nia i umieść w pie­kar­ni­ku na 3–4 minu­ty, aż będą chru­pią­ce.

Napeł­nij musz­le mię­sem, sal­są, guaca­mo­le i dużą ilo­ścią kieł­ków rzod­kiew­ki, któ­re dodat­ko­wo doda­dzą jesz­cze więk­szej chrup­ko­ści i nie­co ostro­ści. Ułóż taco­sy na tale­rzu i ciesz się wido­kiem Two­ich bli­skich, któ­rzy z chę­cią będą zaja­dać się tym daniem.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content