Taco z wołowiną

6 porcji

60 minut

ŁATWY

1 cebu­la
1 czer­wo­na papry­ka
1 zie­lo­na papry­ka
oli­wa
2 ząb­ki czosn­ku
1 szczyp­ta papry­ki
1½ łyżecz­ki kmin­ku
500 g dobrej jako­ści mie­lo­nej woło­wi­ny
250 ml bulio­nu woło­we­go
12 kuku­ry­dzia­nych łupin taco

SALSA
2 doj­rza­łe pomi­do­ry
1 cebu­la dym­ka
3 gałąz­ki świe­żej kolen­dry
limon­ka

GUACAMOLE
2 doj­rza­łe awo­ka­do
½ limon­ki
2 łyż­ki sto­ło­we crème fra­îche
sól i pieprz

duża garść kieł­ków rzodkiewki

Cebu­lę oraz papry­kę oczyść i pokrój w kost­kę. Usmaż je razem na nie­wiel­kiej ilo­ści oli­wy. Wystar­czy by zmię­kły. Następ­nie, obierz, drob­no pokrój i dodaj czo­snek wraz z papry­ką w prosz­ku i kmin­kiem i gotuj przez 1–2 minu­ty. Dodaj woło­wi­nę i mie­szaj, aż się zru­mie­ni.
Wlej wywar, przy­kryj i gotuj przez oko­ło 45 minut, aż farsz zre­du­ku­je się i nabie­rze peł­ni smaku.

Roz­grzej pie­kar­nik do 180ºC.W przy­pad­ku sal­sy wystar­czy jedy­nie z grub­sza posie­kać pomi­do­ry i liście kolen­dry, a cebu­lę dym­kę wraz ze szczy­pior­kiem drob­no pokroić.

Następ­nie zbierz razem liście kolen­dry i z grub­sza je posie­kaj. Połącz z sokiem z limon­ki i dopraw do sma­ku i wymie­szaj.Jeśli cho­dzi o guaca­mo­le to jego przy­go­to­wa­nie jest bar­dzo pro­ste i szyb­kie: wyj­mij awo­ka­do z łupi­ny i roz­gnieć widel­cem. Wci­śnij w nie sok z poło­wy limon­ki, dodaj crème fra­îche, dopraw i deli­kat­nie wymieszaj.

Roz­łóż łupi­ny taco na bla­sze do pie­cze­nia i umieść w pie­kar­ni­ku na 3–4 minu­ty, aż będą chrupiące.

Napeł­nij musz­le mię­sem, sal­są, guaca­mo­le i dużą ilo­ścią kieł­ków rzod­kiew­ki, któ­re dodat­ko­wo doda­dzą jesz­cze więk­szej chrup­ko­ści i nie­co ostro­ści. Ułóż taco­sy na tale­rzu i ciesz się wido­kiem Two­ich bli­skich, któ­rzy z chę­cią będą zaja­dać się tym daniem.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content