Najlepsza frittata z patelni

4 porcje

20 minut

ŁATWY

4 duże jaj­ka z wol­ne­go wybie­gu
60 g par­me­za­nu
sól mor­ska
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz
400 g resz­tek ugo­to­wa­ne­go maka­ro­nu
oli­wa z oli­wek
spo­ra garść pomi­dor­ków cher­ry
duża garść kieł­ków słonecznika

Roz­grzej pie­kar­nik do 200 stop­ni. Ubij jaj­ka w dużej misce, a następ­nie drob­no zetrzyj par­me­zan i połącz skład­ni­ki razem. Dopraw odro­bi­ną soli, (par­me­zan jest sło­ny, zatem nie ma co z nią prze­sa­dzać) i odro­bi­ną pie­przu. Dobrze wymie­szaj, a następ­nie dodaj maka­ron. Jak odpo­wied­nio usma­żyć frit­ta­tę? Roz­grzej 3 łyż­ki ole­ju na 26 cm nie­przy­wie­ra­ją­cej patel­ni żaro­od­por­nej, na śred­nim ogniu. Dodaj mie­szan­kę i smaż przez oko­ło 5 minut lub do momen­tu, aż jej spód sta­nie się chru­pią­cy. Następ­nie włóż ją do pie­kar­ni­ka na kolej­ne 5 minut lub do chwi­li, gdy skład­ni­ki nabio­rą zwar­tej struktury. 

Ostroż­nie prze­łóż frit­ta­tę na duży talerz. Trik jest taki: połóż na patel­ni duży talerz ( tak duży by wysta­wał poza kra­wę­dzie patel­ni) i odwróć je razem do góry noga­mi. By mieć pew­ność, że frit­ta­ta ład­nie odej­dzie od patel­ni uderz w jej dno kil­ka razy drew­nia­ną łyż­ką. Następ­nie wsuń danie z powro­tem na patel­nię i włóż z powro­tem do pie­kar­ni­ka na kolej­ne 5 minut lub do momen­tu, aż spód sta­nie się chrupiący. 

Poda­waj z dodat­ko­wą por­cją par­me­za­nu, prze­kro­jo­ny­mi pomi­do­ra­mi cher­ry oraz dużą ilo­ścią kieł­ków, któ­re doda­dzą całe­mu daniu świe­żo­ści i chrup­ko­ści. Kto wypró­bu­je ten prze­pis już dziś?

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content