Najlepsza frittata z patelni

4 porcje

20 minut

ŁATWY

4 duże jaj­ka z wol­ne­go wybie­gu
60 g par­me­za­nu
sól mor­ska
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz
400 g resz­tek ugo­to­wa­ne­go maka­ro­nu
oli­wa z oli­wek
spo­ra garść pomi­dor­ków cher­ry
duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka

Roz­grzej pie­kar­nik do 200 stop­ni. Ubij jaj­ka w dużej misce, a następ­nie drob­no zetrzyj par­me­zan i połącz skład­ni­ki razem. Dopraw odro­bi­ną soli, (par­me­zan jest sło­ny, zatem nie ma co z nią prze­sa­dzać) i odro­bi­ną pie­przu. Dobrze wymie­szaj, a następ­nie dodaj maka­ron. Jak odpo­wied­nio usma­żyć frit­ta­tę? Roz­grzej 3 łyż­ki ole­ju na 26 cm nie­przy­wie­ra­ją­cej patel­ni żaro­od­por­nej, na śred­nim ogniu. Dodaj mie­szan­kę i smaż przez oko­ło 5 minut lub do momen­tu, aż jej spód sta­nie się chru­pią­cy. Następ­nie włóż ją do pie­kar­ni­ka na kolej­ne 5 minut lub do chwi­li, gdy skład­ni­ki nabio­rą zwar­tej struk­tu­ry. 

Ostroż­nie prze­łóż frit­ta­tę na duży talerz. Trik jest taki: połóż na patel­ni duży talerz ( tak duży by wysta­wał poza kra­wę­dzie patel­ni) i odwróć je razem do góry noga­mi. By mieć pew­ność, że frit­ta­ta ład­nie odej­dzie od patel­ni uderz w jej dno kil­ka razy drew­nia­ną łyż­ką. Następ­nie wsuń danie z powro­tem na patel­nię i włóż z powro­tem do pie­kar­ni­ka na kolej­ne 5 minut lub do momen­tu, aż spód sta­nie się chru­pią­cy.

Poda­waj z dodat­ko­wą por­cją par­me­za­nu, prze­kro­jo­ny­mi pomi­do­ra­mi cher­ry oraz dużą ilo­ścią kieł­ków, któ­re doda­dzą całe­mu daniu świe­żo­ści i chrup­ko­ści. Kto wypró­bu­je ten prze­pis już dziś?

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content