Lekka sałatka w azjatyckim stylu

2 porcje

30 minut

łatwe

 • 2 gar­ści róż­ne­go rodza­ju sałat,
  garść kieł­ków sło­necz­ni­ka i bro­ku­łu,
  ok 250 g polę­dwi­cy woło­wej,
  olej do sma­że­nia,
  3 ząb­ki czosn­ku,
  4 łyż­ki sosu sojo­we­go,
  list­ki kolen­dry,
  świe­żo mie­lo­ny pieprz,
 • Sos:
  sok z 1 limon­ki,
  pół łyżecz­ki wasa­bi,
  sól, cukier,
  4 łyż­ki ole­ju z pestek winogron,

Zacznij od przy­go­to­wa­nia sosu, któ­ry spra­wi, że sałat­ka będzie mia­ła praw­dzi­wy azja­tyc­ki cha­rak­ter. Do misecz­ki wyci­śnij sok z limon­ki, dodaj szczyp­tę soli, cukru i mie­szaj, aż skład­ni­ki się roz­pusz­czą. Dodaj wasa­bi oraz olej z pestek wino­gron i połącz wszyst­ko razem. 

Sos w sma­ku ma być ostro kwa­śny, jeśli bra­ku­je któ­re­goś z tych sma­ków, dodaj wasa­bi dla ostro­ści lub soku z limon­ki dla kwasowości. 

Na patel­ni roz­grzej olej i wrzuć pokro­jo­ny w pla­ster­ki czo­snek. Dodaj pokro­jo­ne w pla­stry kawał­ki polę­dwi­cy. Ten rodzaj mię­sa nie wyma­ga dłu­gie­go sma­że­nia, dla­te­go wystar­czy jej kil­ka chwil na patel­ni. W cza­sie sma­że­nia wlej sos sojo­wy, aby nasiąk­nę­ło jego smakiem. 

Odstaw mię­so na chwi­lę by odpo­czę­ło, a w tym cza­sie wyłóż na tale­rzu sała­ty, kieł­ki oraz kolen­drę. Polę­dwi­cę pokrój w cien­kie pla­stry w poprzek włó­kien. Całość dopraw wcze­śniej przy­go­to­wa­nym sosem oraz świe­żo mie­lo­nym pieprzem. 

Lek­kie, wyra­zi­ste i super smacz­ne danie gotowe!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content