Lekka sałatka w azjatyckim stylu

2 porcje

30 minut

łatwe

 • 2 gar­ści róż­ne­go rodza­ju sałat,
  garść kieł­ków sło­necz­ni­ka i bro­ku­łu,
  ok 250 g polę­dwi­cy woło­wej,
  olej do sma­że­nia,
  3 ząb­ki czosn­ku,
  4 łyż­ki sosu sojo­we­go,
  list­ki kolen­dry,
  świe­żo mie­lo­ny pieprz,
 • Sos:
  sok z 1 limon­ki,
  pół łyżecz­ki wasa­bi,
  sól, cukier,
  4 łyż­ki ole­ju z pestek wino­gron,

Zacznij od przy­go­to­wa­nia sosu, któ­ry spra­wi, że sałat­ka będzie mia­ła praw­dzi­wy azja­tyc­ki cha­rak­ter. Do misecz­ki wyci­śnij sok z limon­ki, dodaj szczyp­tę soli, cukru i mie­szaj, aż skład­ni­ki się roz­pusz­czą. Dodaj wasa­bi oraz olej z pestek wino­gron i połącz wszyst­ko razem.

Sos w sma­ku ma być ostro kwa­śny, jeśli bra­ku­je któ­re­goś z tych sma­ków, dodaj wasa­bi dla ostro­ści lub soku z limon­ki dla kwa­so­wo­ści.

Na patel­ni roz­grzej olej i wrzuć pokro­jo­ny w pla­ster­ki czo­snek. Dodaj pokro­jo­ne w pla­stry kawał­ki polę­dwi­cy. Ten rodzaj mię­sa nie wyma­ga dłu­gie­go sma­że­nia, dla­te­go wystar­czy jej kil­ka chwil na patel­ni. W cza­sie sma­że­nia wlej sos sojo­wy, aby nasiąk­nę­ło jego sma­kiem.

Odstaw mię­so na chwi­lę by odpo­czę­ło, a w tym cza­sie wyłóż na tale­rzu sała­ty, kieł­ki oraz kolen­drę. Polę­dwi­cę pokrój w cien­kie pla­stry w poprzek włó­kien. Całość dopraw wcze­śniej przy­go­to­wa­nym sosem oraz świe­żo mie­lo­nym pie­przem.

Lek­kie, wyra­zi­ste i super smacz­ne danie goto­we!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content