Makaron chow mein z plastrami wołowiny 

2 porcje

40 minut

łatwe

  • 120 g maka­ro­nu chow mein
  • 250 g wołowiny
  • 1 mar­chew
  • pół czer­wo­nej papryki
  • 2 cebu­le
  • 2 łyż­ki kieł­ków faso­li mung
  • pół ząb­ku czosnku
  • 2 łyż­ki sosu sojowego
  • olej roślin­ny do smażenia

Na sam począ­tek powin­ni­śmy przy­go­to­wać nasz maka­ron, włóż­my go zatem do głę­bo­kie­go naczy­nia i zalej­my gorą­cą wodą. Po kil­ku minu­tach odce­dza­my go i odsta­wia­my, aby „odpo­czął”.

Do przy­go­to­wa­nia mię­sa woło­we­go będzie­my potrze­bo­wać dużej patel­ni, na któ­rej roz­grze­wa­my 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go. Woło­wi­nę kro­imy w cien­kie, nie­wiel­kie paski i prze­kła­da­my je na roz­grza­ny olej. Mię­so pod­sma­ża­my do momen­tu, aż nabie­rze ład­ne­go, brą­zo­we­go kolo­ru. Po sma­że­niu prze­rzu­ca­my je do oddziel­nej miseczki.

Czas dodać kolo­ry­tu naszej potra­wie, w tym celu kro­imy mar­chew­kę i papry­kę (bez nasion) w cien­kie słup­ki. Na patel­nię dole­wa­my 2 łyż­ki ole­ju i na roz­grza­ny tłuszcz wrzu­ca­my mar­chew­kę, uwa­ża­jąc by się nie przy­pa­li­ła. Po oko­ło 2 minu­tach doda­je­my papry­kę i całość sma­ży­my jesz­cze przez mak­sy­mal­nie 2 minu­ty. Po tym cza­sie dorzu­ca­my do naszych warzyw pokro­jo­ną w piór­ka cebu­lę i kieł­ki faso­li Mung. Po oko­ło pół minu­ty zdej­mu­je­my patel­nię z ognia i warzy­wa prze­rzu­ca­my do miski, w któ­rym była woło­wi­na. Całość mie­sza­my. Na patel­nię dole­wa­my łyż­kę ole­ju i pod­sma­ża­my nasz posie­ka­ny czo­snek, po chwi­li dole­wa­my sos sojo­wy i oko­ło 40 ml wody. 

Teraz może­my na patel­nię prze­rzu­cić nasz maka­ron. Pod­sma­ża­my i mie­sza­my wszyst­ko przez oko­ło 4–5 minut. Teraz wystar­czy dodać wcze­śniej przy­go­to­wa­ne mię­so z warzy­wa­mi. Mie­sza­my wszyst­ko razem i po chwi­li moż­na nasz obiad roz­kła­dać na tale­rze lub do miseczek.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content