Hit Instagrama: Azjatycka zupa w słoiku

1 porcja

20 minut

łatwe

Skład­ni­ki sos:
1 papry­ka jala­pe­no
1 papry­ka chil­li
pół czer­wo­nej papry­ki
3 ząb­ki czosn­ku
3 łyż­ki sosu sojo­we­go
Ćwierć limon­ki

Skład­ni­ki zupa:
jaj­ko
maka­ron
1 cm imbi­ru
pół mar­chew­ki
mała garść szpi­na­ku
kil­ka pie­cza­rek
ćwierć kapu­sty pak choi
pół czer­wo­nej papry­ki
cebu­la dym­ka
garść kieł­ków faso­li mung

Zaczy­na­my od przy­go­to­wa­nia sosu, za któ­ry wła­śnie tak uwiel­bia­my zupy azja­tyc­kie. Do blen­de­ra wkła­da­my: papry­kę jala­pe­no, chi­li oraz słod­ką. Obie­ra­my 3 ząb­ki czosn­ku i rów­nież wkła­da­my do zblen­do­wa­nia. Skład­ni­ki przy­pra­wia­my sosem sojo­wym oraz sokiem z limon­ki. Całość blen­du­je­my na gład­ką masę. 

Azja­tyc­kie zupy to maka­ron, do nasze­go prze­pi­su wybra­li­śmy zwy­kły cien­ki maka­ron jajecz­ny, któ­ry wcze­śniej ugo­to­wa­li­śmy. Oczy­wi­ście ta kwe­stia jest dowol­na i możesz wybrać taki jaki lubisz, np. cien­ki maka­ron ryżo­wy. Przed skła­da­niem naszej zupy w sło­iku nale­ży rów­nież ugo­to­wać jed­no jaj­ko na twar­do. Czas na skład­nie skład­ni­ków w całość. 

Wybierz sło­ik, w któ­rym będziesz mógł zabrać swo­ją zupę do pra­cy. Na jego dno wlej sos, następ­nie zetrzyj odro­bi­nę imbi­ru, ugo­to­wa­ny maka­ron, pokro­jo­ną w drob­ne słup­ki mar­chew­kę, drob­no posie­ka­ny świe­ży szpi­nak i pie­czar­ki. Aby uła­twić sobie ukła­da­nie skład­ni­ków moż­na pomóc sobie łyż­ką i nie­co doci­skać je, by uzy­skać miej­sce na kolej­ne war­stwy. Praw­da, że zupa już faj­nie wyglą­da? A to jesz­cze nie koniec! 

Teraz czas na pokro­jo­ne w kostecz­kę jaj­ko oraz kapu­stę pak choi. Dla kolo­ru war­to doło­żyć pokro­jo­ną w pasecz­ki papry­kę. Całość zwień­czy posie­ka­na cebu­la dym­ka oraz kieł­ki faso­li mung, któ­re nada­ją zupie praw­dzi­we­go azja­tyc­kie­go charakteru! 

Wła­ści­wie zupa już jest goto­wa. Teraz sło­ik możesz zabrać ze sobą do pra­cy, a kie­dy przyj­dzie pora na posi­łek wystar­czy zalać wrząt­kiem i pocze­kać oko­ło 3 minut. Nie pozo­sta­je nic inne­go jak zaja­dać! Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content