Tradycyjna Shakshuka

4–6 porcji

30 minut

łatwe

2 łyż­ki oli­wy z oli­wek,
1 duża cebu­la,
1 duża czer­wo­na papry­ka,
pół łyżecz­ki drob­nej soli mor­skiej,
3 ząb­ki czosn­ku,
2 łyż­ki kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go,
świe­ża kolen­dra lub pie­trusz­ka,
1 łyżecz­ka kmin­ku mie­lo­ne­go,
pół łyżecz­ki wędzo­nej papry­ki,
2 pusz­ki pomi­do­rów,
kieł­ki bro­ku­ła,
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz do sma­ku,
4 — 6 jaj,
ser feta,
Do poda­nia chru­pią­cy chleb lub pita,

Do przy­go­to­wa­nia tra­dy­cyj­nej shak­shu­ki potrze­bu­jesz dużej żeliw­nej patel­ni lub po pro­stu takiej, któ­rą możesz umieść w pie­kar­ni­ku. Włącz pie­kar­nik na 180 stop­ni. Na patel­ni roz­grzej olej, dodaj poszat­ko­wa­ną cebu­lę, papry­kę i sól. Smaż, czę­sto mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie mięk­ka i sta­nie się pół­prze­zro­czy­sta, co powin­no zająć oko­ło 4 do 6 minut. 

Dodaj pokro­jo­ny w kostecz­kę czo­snek, kon­cen­trat pomi­do­ro­wy, kmi­nek oraz papry­kę w prosz­ku. Gotuj oko­ło 2 minu­ty cią­gle mie­sza­jąc. Wlej na patel­nię pomi­do­ry z pusz­ki, dodaj kolen­drę. Mie­szaj i pozwól mik­stu­rze się zago­to­wać. W razie potrze­by zmniejsz ogień, aby danie goto­wa­ło się na deli­kat­nym, wol­nym ogniu i gotuj przez oko­ło 5 minut, aby dać czas na połą­cze­nie smaków.

Wyłącz kuchen­kę. Sma­kuj (ostroż­nie, jest gorą­ce!) i w razie potrze­by dodaj sól i pieprz. Czas na jaj­ka! Zrób w pomi­do­rach lek­kie wgłę­bie­nia, aby wbić w nie jaj­ka. Deli­kat­nie nałóż na nie odro­bi­nę mie­szan­ki pomi­do­ro­wej. Posyp odro­bi­ną soli i pie­przu.
Ostroż­nie prze­nieś patel­nię do pie­kar­ni­ka i piecz przez 8–12 minut. War­to jed­nak czę­sto spraw­dzać struk­tu­rę jaj, by kon­tro­lo­wać poziom ich ugo­to­wa­nia. Cho­dzi o to by żółt­ka były lek­ko ścię­te, ale nadal mięk­kie w środ­ku. Wyj­mij patel­nię na bez­piecz­ną powierzch­nię. Posyp pokru­szo­ną fetą, kieł­ka­mi bro­ku­łu i gotowe! 

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content