Zielona sałatka ze stekiem, bakłażanem, kiełkami słonecznika i serem feta

2 porcje

30 minut

łatwe

kawa­łek polę­dwi­cy woło­wej,
1 śred­niej wiel­ko­ści bakła­żan,
pół kost­ki sera feta,
duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka,
oli­wa,
ulu­bio­ne zio­ła,
sól i pieprz,
pół cytry­ny

Zacznij od przy­go­to­wa­nia bakła­ża­na. Pokrój go w kost­kę lub w pla­stry, tak jak lubisz. Natrzyj oli­wą z oli­wek oraz ulu­bio­ny­mi zio­ła­mi. Wstaw do pie­kar­ni­ka na 180 stop­ni i piecz, aż ład­nie się zaru­mie­ni . Na taler­zach roz­łóż solid­ną por­cję kieł­ków sło­necz­ni­ka (mają lek­ko orze­cho­wy smak i pysz­nie chru­pią). Sło­no­ści sałat­ce doda ser feta, któ­re­go dodaj tak dużo jak lubisz, roz­łóż go rów­no­mier­nie na kieł­kach. Gdy bakła­żan będzie już goto­wy, dołóż go do resz­ty skład­ni­ków, któ­re już znaj­du­ją się na talerzu.

Teraz czas na stek! Oto kil­ka porad jak wła­ści­wie go przygotować:

Zanim zaczniesz, wyj­mij stek z lodów­ki i pozwól mu osią­gnąć tem­pe­ra­tu­rę poko­jo­wą. Nale­ży zro­bić to oko­ło godzi­nę przed goto­wa­niem. Róż­ni­ca tem­pe­ra­tu­ry sma­że­nia, a wyję­te­go mię­sa pro­sto z lodów­ki może być na tyle duża, że pro­ces sma­że­nia nie prze­nik­nie do wnę­trza mię­sa.

Upew­nij się, że patel­nia lub grill są bar­dzo gorą­ce. Pomo­że to kar­me­li­zo­wać mię­so, co jest nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia pysz­nej skórki.

Cały kawa­łek mię­sa natrzyj oli­wą z oli­wek, szczyp­tą soli mor­skiej oraz czar­ne­go pieprzu..

Następ­nie połóż stek na dobrze roz­grza­nej patel­ni i smaż według wła­sne­go uzna­nia. Pod­po­wie­my jed­nak, że żeby uzy­skać mię­so śred­nio wysma­żo­ne nale­ży sma­żyć je 1,5 minu­ty z każ­dej stro­ny (mię­so o gru­bo­ści oko­ło 3–5 cm).

Nim pokro­isz mię­so na kawał­ki, pozwól mu „odpo­cząć” (oko­ło dwie minu­ty), aby soki w nim zawar­te rów­no­mier­nie roz­ło­ży­ły się.

Pokrój mię­so w pla­stry i roz­łóż na wcze­śniej przy­go­to­wa­nej sałat­ce, skrop oli­wą oraz sokiem z cytry­ny. Wię­cej nie trze­ba… jest pysz­nie. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potrawka z kurczaka z kiełkami fasoli mung

Potraw­ka z kur­cza­ka z kieł­ka­mi faso­li mung300 g kieł­ków faso­li Mung450 g file­tów z pier­si kurczaka2 śred­nie marchewki1/3 selera1 cebula1 papryka3 ząb­ki czosn­ku­bia­ła część pora 250 ml śmie­ta­ny do sosu4 łyż­ki masła1‑2 łyż­ki soku z cytry­ny­sól, pieprz,mielone…

Chrupiąca smażona burrata

Chrupiąca smażona burrata

Chru­pią­ca sma­żo­na burrataoliwa1 pokro­jo­na bagietka3 gar­ści pomi­dor­ków koktajlowych3 duże ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne­garść kieł­ków jar­mu­żu­sól i pie­prz½ łyżecz­ki cukru­olej rze­pa­ko­wy do sma­że­niasz­klan­ka buł­ki tartej1 jaj­ko + 1 łyż­ka wody1 kul­kę bur­ra­ty­Na patel­ni rozgrzej…

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki

Gofry na Walentynki2 fili­żan­ki mąki uniwersalnej1 łyżecz­ka soli1,5 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1 łyżecz­ka cukru2 jajka1,5 szklan­ki cie­płe­go mle­ka⅓ szklan­ki roz­to­pio­ne­go masła Dodatki:kilka pla­ster­ków boczku2 jaj­ka­sól i pie­prz­kieł­ki rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:2 łyżki…

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chińskie placki z dymką, kiełkami brokuła i chilli

Chiń­skie plac­ki z dym­ką, kieł­ka­mi bro­ku­ła i chilli1 i 1/2 szklan­ki mąki pszennej40 ml wrzątku40 ml bar­dzo zim­nej wody1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia1/2 łyżecz­ki soli3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go­Olej do sma­że­nia­Pół szklan­ki pokro­jo­ne­go szczy­pio­ru­Garść kiełków…

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Burgery z krewetkami i sałatką coleslaw

Bur­ge­ry z kre­wet­ka­mi i sałat­ką colesław9 krewetek1 cm imbiru2 ząb­ki czosnku1 paprycz­ka chil­li­garść rukoli3 łyż­ki majonezu3 bułki3 łyż­ki ole­ju z wino­gron­kieł­ki stir fry Skład­ni­ki surów­ka coleslaw:Ćwiartka głów­ki mło­dej kapu­sty­pół mar­chew­ki­pół cebuli2 łyż­ki majonezu2…

Skip to content