Jajko sadzone w toście z groszkiem i kiełkami lucerny

4 porcje

30 minut

łatwe

4 krom­ki peł­no­ziar­ni­ste­go chle­ba tosto­we­go
4 jaj­ka
250 gram mro­żo­ne­go grosz­ku
1 pomi­dor duży pomi­dor
4–5 łyżek kla­ro­wa­ne­go masła
duża garść kieł­ków lucer­ny
sól, pieprz

Mro­żo­ny gro­szek zblan­szuj w oso­lo­nej wodzie i odcedź. Pokrój pomi­do­ra w kost­kę, a gro­szek pod­smaż na maśle dopra­wia­jąc solą oraz pie­przem. Następ­nie prze­łóż oba do miski i wymie­szaj. Czas przy­go­to­wać tosty, w któ­rych znaj­dzie się jaj­ko. Naj­le­piej szklan­ką, wykrój w tostach kół­ka takiej wiel­ko­ści, aby zmie­ści­ło się w nich jaj­ko. Nie wyrzu­caj krąż­ków, zru­mień je na maśle z obu stron i odłóż. Tosty pod­smaż z jed­nej stro­ny, obróć na dru­gą i do każ­de­go wykro­jo­ne­go kół­ka wbij jaj­ko. Dopraw solą i pie­przem i smaż do ścię­cia biał­ka. Od tego momen­tu smaż na nie­wiel­kim ogniu, by jaj­ko mia­ło czas się ściąć. Goto­we tosty poda­waj z grosz­kiem, a na ich wierzch dodaj dużą ilość kieł­ków, w naszym prze­pi­sie znaj­du­ją się kieł­ki lucer­ny – ide­al­nie łagod­ne i chru­pią­ce. Na koniec przy­kryj tosty wcze­śniej wykro­jo­ny­mi kółkami.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content