Jajko sadzone w toście z groszkiem i kiełkami lucerny

4 porcje

30 minut

łatwe

4 krom­ki peł­no­ziar­ni­ste­go chle­ba tosto­we­go
4 jaj­ka
250 gram mro­żo­ne­go grosz­ku
1 pomi­dor duży pomi­dor
4–5 łyżek kla­ro­wa­ne­go masła
duża garść kieł­ków lucer­ny
sól, pieprz

Mro­żo­ny gro­szek zblan­szuj w oso­lo­nej wodzie i odcedź. Pokrój pomi­do­ra w kost­kę, a gro­szek pod­smaż na maśle dopra­wia­jąc solą oraz pie­przem. Następ­nie prze­łóż oba do miski i wymie­szaj. Czas przy­go­to­wać tosty, w któ­rych znaj­dzie się jaj­ko. Naj­le­piej szklan­ką, wykrój w tostach kół­ka takiej wiel­ko­ści, aby zmie­ści­ło się w nich jaj­ko. Nie wyrzu­caj krąż­ków, zru­mień je na maśle z obu stron i odłóż. Tosty pod­smaż z jed­nej stro­ny, obróć na dru­gą i do każ­de­go wykro­jo­ne­go kół­ka wbij jaj­ko. Dopraw solą i pie­przem i smaż do ścię­cia biał­ka. Od tego momen­tu smaż na nie­wiel­kim ogniu, by jaj­ko mia­ło czas się ściąć. Goto­we tosty poda­waj z grosz­kiem, a na ich wierzch dodaj dużą ilość kieł­ków, w naszym prze­pi­sie znaj­du­ją się kieł­ki lucer­ny – ide­al­nie łagod­ne i chru­pią­ce. Na koniec przy­kryj tosty wcze­śniej wykro­jo­ny­mi kół­ka­mi.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content