Kasza gryczana zapiekana z serem

4 porcje

1 godzina

łatwe

30 dag kaszy gry­cza­nej palo­nej
1 1/2 raz tyle wody ile wyno­si obję­tość kaszy
1 łyż­ka ole­ju do goto­wa­nia kaszy
1 łyż­ka ole­ju do posma­ro­wa­nia pół­mi­ska
40 dag sera twa­ro­go­we­go
2 żółt­ka
1/8 l śmie­ta­ny
sól i pieprz
garść kieł­ków jar­mu­żu

Kaszę ugo­tuj na syp­ko w wodzie z dodat­kiem ole­ju oraz soli dla sma­ku. Gdy kasza gotu­je się przy­go­tuj pół­mi­sek do zapie­ka­nia, nasma­ruj go ole­jem, aby danie nie przy­war­ło w cza­sie pie­cze­nia. Ugo­to­wa­ną kaszę podziel na dwie por­cje, jed­ną z nich ułóż rów­ną war­tą na natłusz­czo­nym pół­mi­sku. Kolej­ną war­stwą jest utar­ty ser twa­ro­go­wy z żółt­kiem oraz solą i pie­przem dla sma­ku. Całość przy­kryj resz­tą kaszy i wyrów­naj. Śmie­ta­nę oraz żółt­ko połącz ze sobą (nie zapo­mi­na­jąc o przy­pra­wach), zalej zapie­kan­kę i piecz w 180 ° C przez 20 minut. Danie wykończ spo­rą gar­ścią kieł­ków jar­mu­żu, któ­re doda­dzą jej pikant­ne­go posma­ku.

A poza tym czyż nie wyglą­da­ją pięk­nie? 🙂

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content