Carpaccio z buraka z kozim serem i kiełkami brokułu

4 porcje

1 godzina

łatwe

2 śred­nie bura­ki ćwi­kło­we
mała garść orze­chów pinio­wych
mała garść kieł­ków bro­ku­ła
100 g ulu­bio­ne­go sera koziego

Skład­ni­ki na sos:
5 łyżek oli­wy
sok z połów­ki cytry­ny
świe­żo mie­lo­ny pieprz
sól

Car­pac­cio z bura­ka, to po pro­stu pie­czo­ne bura­ki, któ­re nale­ży cie­niut­ko pokro­ić w pla­ster­ki i roz­ło­żyć na dużym talerzu.

Zacznij od upie­cze­nia bura­ków. Zawiń każ­dy w folie alu­mi­nio­wą i piecz w pie­kar­ni­ku przez oko­ło 1 godzi­nę, w tem­pe­ra­tu­rze 220 °C. (Dłu­gość pie­cze­nia zale­ży od wiel­ko­ści bura­ków. Spraw­dzaj wyka­łacz­ką, czy są już mięk­kie.) Aby upra­żyć orzesz­ki pinio­we, wystar­czy wrzu­cić je na dobrze roz­grza­ną patel­nię, ale bez doda­wa­nia tłusz­czu. Orze­chy będą goto­we, gdy wyczu­jesz cha­rak­te­ry­stycz­ny i przy­jem­ny orze­cho­wy zapach. Pra­że­nie trwa nie wię­cej niż minu­tę. Orzesz­ki roz­łóż na pla­strach bura­ka, następ­nie dodaj ulu­bio­ny kozi ser, któ­ry świet­nie kom­po­nu­je się z bura­ka­mi. Aby wykoń­czyć danie: dodaj kieł­ki bro­ku­łu, któ­re doda­dzą lek­kiej pikant­no­ści. Całość polej sosem z dobrej oli­wy, soku z cytry­ny. Car­pac­cio z bura­ków to świet­na sałat­ka czy przy­staw­ka, któ­ra robi wra­że­nie swo­im wyglą­dem oraz smakiem!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content