Carpaccio z buraka z kozim serem i kiełkami brokułu

4 porcje

1 godzina

łatwe

2 śred­nie bura­ki ćwi­kło­we
mała garść orze­chów pinio­wych
mała garść kieł­ków bro­ku­ła
100 g ulu­bio­ne­go sera kozie­go

Skład­ni­ki na sos:
5 łyżek oli­wy
sok z połów­ki cytry­ny
świe­żo mie­lo­ny pieprz
sól

Car­pac­cio z bura­ka, to po pro­stu pie­czo­ne bura­ki, któ­re nale­ży cie­niut­ko pokro­ić w pla­ster­ki i roz­ło­żyć na dużym tale­rzu.

Zacznij od upie­cze­nia bura­ków. Zawiń każ­dy w folie alu­mi­nio­wą i piecz w pie­kar­ni­ku przez oko­ło 1 godzi­nę, w tem­pe­ra­tu­rze 220 °C. (Dłu­gość pie­cze­nia zale­ży od wiel­ko­ści bura­ków. Spraw­dzaj wyka­łacz­ką, czy są już mięk­kie.) Aby upra­żyć orzesz­ki pinio­we, wystar­czy wrzu­cić je na dobrze roz­grza­ną patel­nię, ale bez doda­wa­nia tłusz­czu. Orze­chy będą goto­we, gdy wyczu­jesz cha­rak­te­ry­stycz­ny i przy­jem­ny orze­cho­wy zapach. Pra­że­nie trwa nie wię­cej niż minu­tę. Orzesz­ki roz­łóż na pla­strach bura­ka, następ­nie dodaj ulu­bio­ny kozi ser, któ­ry świet­nie kom­po­nu­je się z bura­ka­mi. Aby wykoń­czyć danie: dodaj kieł­ki bro­ku­łu, któ­re doda­dzą lek­kiej pikant­no­ści. Całość polej sosem z dobrej oli­wy, soku z cytry­ny. Car­pac­cio z bura­ków to świet­na sałat­ka czy przy­staw­ka, któ­ra robi wra­że­nie swo­im wyglą­dem oraz sma­kiem!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content