Orientalna zupa kukurydziana

4 porcje

40min

łatwe

1 pusz­ka kuku­ry­dzy
2 mar­chew­ki
1 ziem­niak
2 łyż­ki masła
1 cm świe­żo star­te­go imbi­ru
2 ząb­ki drob­no star­te­go czosn­ku
1 łyżecz­ka kur­ku­my w prosz­ku
1/2 łyżecz­ki ostrej papry­ki w prosz­ku
500 ml bulio­nu warzyw­ne­go  
1 pusz­ka (400 ml) mle­ka koko­so­we­go
1,5 łyż­ki pasty cur­ry

Dodat­ki:
Kieł­ki lucer­ny
Chip­sy z bura­ka

W garn­ku pod­grzej masło i dodaj star­ty imbir, czo­snek i pastę cur­ry. Całość pod­smaż chwi­lę, aż zacznie ład­nie pach­nieć. Obra­ne, umy­te i pokro­jo­ne w kost­kę: mar­chew, ziem­nia­ki dodaj do garn­ka, smaż do lek­kie­go zaru­mie­nie­nia.

Następ­nie dodaj odsą­czo­ną z wody kuku­ry­dzę (nie wyle­waj jej, przy­da się w kolej­nym eta­pie) i smaż oko­ło 2 minu­ty.

Teraz czas na przy­pra­wy, dodaj kur­ku­mę, ostrą papry­kę w prosz­ku i wymie­szaj. Zalej warzy­wa bulio­nem oraz wodą z kuku­ry­dzy, gotuj tak dłu­go, aż warzy­wa będą mięk­kie. Na sam koniec dodaj mlecz­ko koko­so­we i dopraw solą. Pozo­sta­je tyl­ko zblen­do­wać zupę i zago­to­wać ją jesz­cze raz. Jako dodat­ki pro­po­nu­je­my coś chru­pią­ce­go np. kieł­ki lucer­ny, któ­re będą miłym, deli­kat­nym kon­tra­stem dla tej wyra­zi­stej orien­tal­nej zupy lub np. chip­sy z bura­ka.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content