Spring rolls z krewetkami i kiełkami

3 porcje

30 min

łatwe

4 arku­sze papie­ru ryżo­we­go
1 doj­rza­łe awo­ka­do
kil­ka kawał­ków papry­ki 
pół świe­że­go ogór­ka
garść kieł­ków, takich jakie lubisz (u nas kieł­ki lucer­ny)
mary­no­wa­ny imbir
kil­ka kre­we­tek lub kawa­łek wędzo­ne­go łosia

Skład­ni­ki na sos:
3 łyż­ki wody
3 łyż­ki octu ryżo­we­go
1 łyż­ka sosu sojo­we­go
1 łyż­ka cukru
szczyp­ta suszo­nych płat­ków chil­li

W pierw­szej kolej­no­ści przy­go­tuj skład­ni­ki, któ­ry­mi będziesz wypeł­niać rol­l­sy.

Wszyst­kie warzy­wa pokrój w wąskie, podłuż­ne paski, oko­ło 4 cen­ty­me­tro­we. Saj­gon­ki mogą być wege, ale możesz też dodać np. wędzo­ne­go łoso­sia lub kre­wet­ki. Te wystar­czy uprzed­nio usma­żyć na odro­bi­nie ole­ju. Dorzuć tro­chę star­te­go imbi­ru, czosn­ku, dopraw solą i goto­we. Arku­sze papie­ru ryżo­we­go poje­dyn­czo zanurz na chwi­lę w misce z gorą­cą wodą, aby zmię­kły. Roz­łóż je na desce. Na poło­wie każ­de­go arku­sza roz­łóż kieł­ki, (my wybra­li­śmy kieł­ki faso­li mung oraz lucer­ny — będą faj­nie chru­pać), kawał­ki awo­ka­do, papry­ki, ogór­ka i kil­ka płat­ków mary­no­wa­ne­go imbi­ru. Jeśli lubisz dorzuć łoso­sia lub usma­żo­ne kre­wet­ki.

Zawiń rol­l­sy, zaczy­na­jąc od zło­że­nia ich lek­ko po bokach, tak aby póź­niej zawar­tość nie wysy­py­wa­ła się na boki. Poda­waj z sosem sojo­wym z dodat­kiem wody, cukru i szczyp­ty suszo­nych płat­ków chil­li.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content