Wietnamska Zupa Pho z kiełkami fasoli Mung

4 porcje

7 godzin

łatwe

BULION:
600 g woło­wi­ny z kością (naj­lep­szy jest ogon woło­wy, lub np. szpon­der)
3 łyżecz­ki soli
1 łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go
pół głów­ki czosn­ku (nie­obra­nej)
2 cebu­le
50 g korze­nia imbi­ru
5 małych podłuż­nych cebu­lek dymek
2 goź­dzi­ki
2 any­że gwiazd­ko­we
5 cm kory cyna­mo­nu
łyżecz­ka pie­przu czar­ne­go ziar­ni­ste­go

DODATKI:
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
pokro­jo­ne w paski mię­so z goto­wa­nia
list­ki świe­żej kolen­dry, dym­ka
żółt­ko jaj­ka
limon­ka
sosy ryb­ny, sojo­wy, sam­ba­la
mary­no­wa­ne pla­ster­ki czosn­ku
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
kieł­ki faso­li Mung Uni­flo­ra

Woło­wi­nę z kością włóż do garn­ka z zim­ną wodą, dopro­wadź do wrze­nia, dodaj sól i łyżecz­kę cukru, gotuj kolej­ne 5 minut. Wodę wylej i zastąp ją świe­żą.

Teraz czas na przy­go­to­wa­nie przy­praw, któ­re nada­dzą zupie orien­tal­ne­go cha­rak­te­ru: goź­dzi­ki, anyż, cyna­mon i pieprz pod­praż na patel­ni aż uwol­nią swój zapach. Aby były jesz­cze bar­dziej aro­ma­tycz­ne war­to wcze­śniej roz­gnieść je w moź­dzie­rzu.

Następ­nie włóż je do gazy, zwiąż i dodaj do wywa­ru. Cebu­lę, czo­snek i imbir opal na pal­ni­ku kuchen­nym (ewen­tu­al­nie na suchej patel­ni lub w pie­kar­ni­ku), kie­dy skór­ka będzie lek­ko opa­lo­na, dodaj je do wywa­ru. Teraz cze­kaj, ale na tę zupę napraw­dę war­to!

Pozo­staw zupę na 6 godzin na malut­kim ogniu. Po upły­wie tego cza­su bulion prze­cedź przez sit­ko do czy­ste­go garn­ka. Mię­so pokrój w cien­kie pla­stry, podaj je z inny­mi dodat­ka­mi: maka­ro­nem ryżo­wym, list­ka­mi świe­żej kolen­dry lub dym­ki. Jeśli lubisz ostre sma­ki, war­to skro­pić zupę indo­ne­zyj­skim sosem — sam­ba­lą.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content