Wietnamska Zupa Pho z kiełkami fasoli Mung

4 porcje

7 godzin

łatwe

BULION:
600 g woło­wi­ny z kością (naj­lep­szy jest ogon woło­wy, lub np. szpon­der)
3 łyżecz­ki soli
1 łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go
pół głów­ki czosn­ku (nie­obra­nej)
2 cebu­le
50 g korze­nia imbi­ru
5 małych podłuż­nych cebu­lek dymek
2 goź­dzi­ki
2 any­że gwiazd­ko­we
5 cm kory cyna­mo­nu
łyżecz­ka pie­przu czar­ne­go ziar­ni­ste­go

DODATKI:
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
pokro­jo­ne w paski mię­so z goto­wa­nia
list­ki świe­żej kolen­dry, dym­ka
żółt­ko jaj­ka
limon­ka
sosy ryb­ny, sojo­wy, sam­ba­la
mary­no­wa­ne pla­ster­ki czosn­ku
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
kieł­ki faso­li Mung Uni­flo­ra

Woło­wi­nę z kością włóż do garn­ka z zim­ną wodą, dopro­wadź do wrze­nia, dodaj sól i łyżecz­kę cukru, gotuj kolej­ne 5 minut. Wodę wylej i zastąp ją świe­żą.

Teraz czas na przy­go­to­wa­nie przy­praw, któ­re nada­dzą zupie orien­tal­ne­go cha­rak­te­ru: goź­dzi­ki, anyż, cyna­mon i pieprz pod­praż na patel­ni aż uwol­nią swój zapach. Aby były jesz­cze bar­dziej aro­ma­tycz­ne war­to wcze­śniej roz­gnieść je w moź­dzie­rzu.

Następ­nie włóż je do gazy, zwiąż i dodaj do wywa­ru. Cebu­lę, czo­snek i imbir opal na pal­ni­ku kuchen­nym (ewen­tu­al­nie na suchej patel­ni lub w pie­kar­ni­ku), kie­dy skór­ka będzie lek­ko opa­lo­na, dodaj je do wywa­ru. Teraz cze­kaj, ale na tę zupę napraw­dę war­to!

Pozo­staw zupę na 6 godzin na malut­kim ogniu. Po upły­wie tego cza­su bulion prze­cedź przez sit­ko do czy­ste­go garn­ka. Mię­so pokrój w cien­kie pla­stry, podaj je z inny­mi dodat­ka­mi: maka­ro­nem ryżo­wym, list­ka­mi świe­żej kolen­dry lub dym­ki. Jeśli lubisz ostre sma­ki, war­to skro­pić zupę indo­ne­zyj­skim sosem — sam­ba­lą.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Chińska sałatka z kiełkami fasoli mung

Chińska sałatka z kiełkami fasoli mung

Chiń­ska sałat­ka z kieł­ka­mi faso­li mung  1 łyżecz­ka octu ryżo­we­go 1 łyż­ka ole­ju seza­mo­we­go 3 łyż­ki sosu sojo­we­go  2 cm korze­nia świe­że­go imbi­ru szczyp­ta ostrej papry­ki, mie­lo­nej kolen­dry 1 pierś z kur­cza­ka bez skó­ry, upie­czo­na lub ugo­to­wa­na 1 duża mar­chew­ka garść…

Makaron chow mein z plastrami wołowiny

Makaron chow mein z plastrami wołowiny

Maka­ron chow mein z pla­stra­mi woło­wi­ny  120 g maka­ro­nu chow mein 250 g woło­wi­ny 1 mar­chew pół czer­wo­nej papry­ki 2 cebu­le 2 łyż­ki kieł­ków faso­li mung pół ząb­ku czosn­ku 2 łyż­ki sosu sojo­we­go olej roślin­ny do sma­że­nia Na sam począ­tek powin­ni­śmy przy­go­to­wać nasz maka­ron,…

Hit Instagrama: Azjatycka zupa w słoiku

Hit Instagrama: Azjatycka zupa w słoiku

Hit Insta­gra­ma: Azja­tyc­ka zupa w sło­iku­Skład­ni­ki sos:1 papry­ka jalapeno1 papry­ka chil­li­pół czer­wo­nej papryki3 ząb­ki czosnku3 łyż­ki sosu sojo­we­go­Ćwierć limon­ki Skład­ni­ki zupa:jajkomakaron1 cm imbi­ru­pół mar­chew­ki­ma­ła garść szpi­na­ku­kil­ka pie­cza­rek­ćwierć kapu­sty pak…

Tradycyjna Shakshuka

Tradycyjna Shakshuka

Tra­dy­cyj­na Shakshuka2 łyż­ki oli­wy z oliwek,1 duża cebula,1 duża czer­wo­na papryka,pół łyżecz­ki drob­nej soli morskiej,3 ząb­ki czosnku,2 łyż­ki kon­cen­tra­tu pomidorowego,świeża kolen­dra lub pietruszka,1 łyżecz­ka kmin­ku mielonego,pół łyżecz­ki wędzo­nej papryki,2 pusz­ki…

Najlepszy burger jaki kiedykolwiek jadłeś!

Najlepszy burger jaki kiedykolwiek jadłeś!

Naj­lep­szy bur­ger jaki kie­dy­kol­wiek jadłeś!1 pusz­ka ciecierzycy,1 pusz­ka kukurydzy,garść świe­żej kolendry,pół łyżecz­ki słod­kiej papryki,pół łyżecz­ki ostrej papryki,pół łyżecz­ki mie­lo­ne­go kminku,pół cytryny,3 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we mąki,olej rzepakowy,sól oraz pieprz,4…

Skip to content