Wietnamska Zupa Pho z kiełkami fasoli Mung

4 porcje

7 godzin

łatwe

BULION:
600 g woło­wi­ny z kością (naj­lep­szy jest ogon woło­wy, lub np. szpon­der)
3 łyżecz­ki soli
1 łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go
pół głów­ki czosn­ku (nie­obra­nej)
2 cebu­le
50 g korze­nia imbi­ru
5 małych podłuż­nych cebu­lek dymek
2 goź­dzi­ki
2 any­że gwiazd­ko­we
5 cm kory cyna­mo­nu
łyżecz­ka pie­przu czar­ne­go ziar­ni­ste­go

DODATKI:
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
pokro­jo­ne w paski mię­so z goto­wa­nia
list­ki świe­żej kolen­dry, dym­ka
żółt­ko jaj­ka
limon­ka
sosy ryb­ny, sojo­wy, sam­ba­la
mary­no­wa­ne pla­ster­ki czosn­ku
ugo­to­wa­ny maka­ron ryżo­wy
kieł­ki faso­li Mung Uni­flo­ra

Woło­wi­nę z kością włóż do garn­ka z zim­ną wodą, dopro­wadź do wrze­nia, dodaj sól i łyżecz­kę cukru, gotuj kolej­ne 5 minut. Wodę wylej i zastąp ją świe­żą.

Teraz czas na przy­go­to­wa­nie przy­praw, któ­re nada­dzą zupie orien­tal­ne­go cha­rak­te­ru: goź­dzi­ki, anyż, cyna­mon i pieprz pod­praż na patel­ni aż uwol­nią swój zapach. Aby były jesz­cze bar­dziej aro­ma­tycz­ne war­to wcze­śniej roz­gnieść je w moź­dzie­rzu.

Następ­nie włóż je do gazy, zwiąż i dodaj do wywa­ru. Cebu­lę, czo­snek i imbir opal na pal­ni­ku kuchen­nym (ewen­tu­al­nie na suchej patel­ni lub w pie­kar­ni­ku), kie­dy skór­ka będzie lek­ko opa­lo­na, dodaj je do wywa­ru. Teraz cze­kaj, ale na tę zupę napraw­dę war­to!

Pozo­staw zupę na 6 godzin na malut­kim ogniu. Po upły­wie tego cza­su bulion prze­cedź przez sit­ko do czy­ste­go garn­ka. Mię­so pokrój w cien­kie pla­stry, podaj je z inny­mi dodat­ka­mi: maka­ro­nem ryżo­wym, list­ka­mi świe­żej kolen­dry lub dym­ki. Jeśli lubisz ostre sma­ki, war­to skro­pić zupę indo­ne­zyj­skim sosem — sam­ba­lą.

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Kurczak Kung Pao

Kurczak Kung Pao

Kur­czak Kung Pao1 łyż­ka pie­przu syczuańskiego2 łyż­ki mąki kukurydzianej4 udka z kur­cza­ka­olej z orzesz­ków ziem­nych lub olej roślinny4 ząb­ki czosnku5 cm kawa­łek imbiru2 dymki6 suszo­nych czer­wo­nych papry­czek chilli2 łyż­ki sosu sojo­we­go½ łyż­ki octu ryżowego1 czu­ba­ta łyż­ka…

Słodko-kwaśny kurczak

Słodko-kwaśny kurczak

Słod­ko-kwa­śny kurczak4 udka z kur­cza­ka z kością1 przy­pra­wa “Pięć smaków“olej1 świe­że czer­wo­ne chilli3 cm kawa­łek imbiru1 pęczek dymki4 ząb­ki czosnku2 łyż­ki płyn­ne­go miodu6 doj­rza­łych śliwek8 łyżek octu ryżowego2 łyż­ki sosu sojo­we­go­olej sezamowy300 g maka­ro­nu…

Kurczak w marynacie po chińsku

Kurczak w marynacie po chińsku

Kur­czak w mary­na­cie po chiń­sku½ łyżecz­ki gra­nu­lo­wa­ne­go czosnku2 łyżecz­ki ole­ju sezamowego1 łyżecz­ka mirin1 łyż­ka ciem­ne­go sosu sojowego1 łyż­ka płyn­ne­go mio­dusz­czyp­ta suszo­nych płat­ków czer­wo­ne­go chili4 udka z kur­cza­ka bez kości, bez skó­ry, przepołowione4 cebu­le dym­ki,…

Nowojorska kanapka z pastrami, kiszoną kapustą i korniszonami

Nowojorska kanapka z pastrami, kiszoną kapustą i korniszonami

Nowo­jor­ska kanap­ka z pastra­mi, kiszo­ną kapu­stą i korniszonami.2 duże krom­ki chle­ba żyt­nie­go gru­bo­ści 1 cmmajonez3 czu­ba­te łyż­ki kiszo­nej kapusty1 świe­że czer­wo­ne chil­li, pozba­wio­ne nasion i drob­no pokrojone3 pla­stry pastra­mi­kil­ka korniszonów60 g sera…

Burrito z ryżem i grillowanym indykiem

Burrito z ryżem i grillowanym indykiem

Bur­ri­to z ryżem i gril­lo­wa­nym indykiem1 czer­wo­na papryka2 łody­gi selera1 świe­że czer­wo­ne chilli6 dymek2 ząb­ki czosnku1 pęczek świe­żej kolen­dry­oli­wa­sól mor­ska­świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz1 opa­ko­wa­nie ugo­to­wa­ne­go ryżu1 cytry­na, skór­ka i sok250 g goto­wa­ne­go indyka3…

Skip to content